TERA systémy pro regulaci koncentrace radonu v budovách

Regulační systémy TERA umožňují měření a regulaci koncentrace radonu v budovách. Měřící sondy radonu rozmístěné v objektu předávají aktuální hodnoty koncentrace radonu do akční jednotky. Ta při překročení nastavených hodnot sepne klimatickou jednotku (ventilátor) a zajistí tak odvětrání zamořených prostor. Regulační systémy TERA představují levné a úsporné řešení monitoringu a ozdravného protiradonového opatření nejen pro stávající domy a objekty.

Vlastnosti

Reference

Bezdrátový regulační systém TERA


tera_regulacni_schema spacer

Měřící sondy radonu rozmístěné v objektu bezdrátově předávají své aktuální hodnoty koncentrace radonu do centrální jednotky. Centrála vyhodnocuje tyto informace a na základě naměřené (nastavené) hodnoty úrovně koncentrace vyšle povel do aktuátoru (do systému lze zapojit bezdrátový aktuátor nebo využít aktuátor přímo v centrální jednotce), který je drátově propojený se silovým relé. Silové relé zapne ventilátor, který sníží koncentraci radonu v objektu . Po naměření nízké koncentrace radonu aktuátor dostane povel vypnout ventilátor. Tento cyklus se opakuje podle stoupající nebo klesající objemové aktivity radonu v budově. Více informací...

Výhody

IP regulační systém TERA


tera_dratove_schema spacer

IP radonové sondy rozmístěné v objektu vyhodnocují aktuální hodnoty koncentrace radonu. Sonda tyto hodnoty odesílá pomocí kabelu nebo pomocí Wi-Fi spojení buď do centrálního serveru, který vyhodnotí překročení limitu a obslouží sepnutí klimatickým zařízením v budově, nebo sonda pošle příkaz přímo do IP aktuátoru, který sepne klimatické zařízení a tím zajistí efektivní odvětrání prostor. Více informací...

Výhody

Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner