Senzory radonu TSRS (UART) a TSRS2 (RS485 - MODBUS)


tsrs

Inteligentní detektory koncentrace radonu s jednoduchými sériovými rozhraními UART, RS485 - MODBUS pro snadnou implementaci do vyšších celků třetích stran a integrátorů. Vhodné pro integraci do inteligentních budov, průmyslových systémů a systémů kvality ovzduší. Výstupní konektor je vždy čtyřpólový, 2 póly pro obousměrná data a dva póly jsou určeny pro stejnosměrné napájení. K senzorům je vždy dodáván popis sériového rozhraní a protokolu pro snadný vývoj a implementaci programu obslužné jednotky. Ze senzorů lze vyčíst aktuální hodnoty koncentrace radonu, teploty a vlhkosti. Z interní paměti sondy lze také stahovat časové záznamy koncentrace radonu a energetických spekter detekovaných částic.

Senzor TSRS se sériovým drátovým rozhraním UART je určen pro přímé propojení s procesorovou jednotkou na kratší vzdálenost (jednotky metrů). Napájení je striktně +5V.

Senzor TSRS2 se sériovým drátovým rozhraním RS485 je určen pro sběrnicové propojení více senzorů s procesorovou jednotkou na větší vzdálenosti (několik 100m). Napájení je v rozmezí 7V až 15V. Rychlost a typ komunikace lze nastavit vnějšími přepínači. Stejně tak lze nastavit adresu zařízení na dané sběrnici.
Schématický obrázek zapojení senzoru TSRS (UART)

Schématický obrázek zapojení senzoru TSRS2 (RS485-MODBUS)


Technické parametry
Průměrná citlivost měření 0,125 imp/hod/Bq.m-3
(metoda RaA+RaC; 15°C ÷ 30°C; rel. vlh. 20% ÷ 40%)
Rozsah měření MDA – 10E6 Bq/m3;
MDA = 100 Bq/m3 při 1 hodině měření nebo 20 Bq/m3 při 24 hodinovém měření
Nejistota měření < 18% při 300 Bq/m3 a 1 hodině měření;
< 4% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření
Objem měřící komory 0,176 dm3
Rychlost odezvy < 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC)
Měřící algoritmus rychlý, měně přesný (počítáno z RaA)
pomalý, více přesný (počítáno z RaA+ RaC)
Indikace aktuální koncentrace radonu krátkodobá (klouzavý průměr za 1 hodinu)
dlouhodobá (klouzavý průměr za 24 hodin)
Měření relativní vlhkosti 10 – 90 %
Měření teploty od -20 do + 60 °C
Sériové rozhraní UART, RS485-MODBUS
Interval uložení výsledků v sondě 1 – 255 min, defaultně každou 1 hodinu
Kapacita paměti výsledků v sondě 4096
Napájení sond 5VDC/max. 5mA (UART); 7-15VDC/max. 5mA (RS485)
Rozměry Ø 80 x 175 mm

Příslušenství

USB<->UART převodník pro TSRS

Pro snadné SW testování nebo možnost se připojit přes aplikaci usbRADONview

usb pro TSRS

Ke stažení

jpg TSRS - Technický popis a návod k obsluze
zip TSRS - Popis komunikace UART
Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner