Centrální jednotka (Terminál) TCR 4Atcr4a

Přenosná centrální jednotka řídí provoz bezdrátové sítě pro měření a regulaci koncentrace radonu. Sbírá data z jednotlivých prvků (sond) v síti, ovládá případné akční členy. Centrální jednotka dokáže z jednoho místa stahovat data až z 16-ti prvků sítě najednou. V centrální jednotce jsou data znovu ukládána do paměti. Pomocí připojeného počítače přes USB k centrální jednotce a PC aplikace TERAview lze celou bezdrátovou síť konfigurovat a stahovat naměřené hodnoty. Naměřené hodnoty se mohou stahovat ze sond kontinuálně během měření nebo jednorázově po skončení měření.

K centrální jednotce lze připojit TCREX - Zálohovací paměť a IP přístupový bod pro radonový terminál TCR, který zásadně navyšuje paměť výsledků centrální jednotky a umožňuje vzdálený přístup k výsledkům přes síť LAN nebo Internet.

Centrála je vybavena dvouřádkovým alfanumerickým displejem a třítlačítkovou klávesnicí pro ovládání. Displej zobrazuje základní naměřené hodnoty zvolených sond (krátkodobou a dlouhodobou koncentraci radonu, teplotu, vlhkost). Centrála také měří a ukazuje vlastní teplotu, tlak a vlhkost. Pomocí klávesnice lze vybrat zobrazované naměřené hodnoty. Celý systém lze pak nakonfigurovat z připojeného počítače pomocí softwarové aplikace TERAview. Ovládání centrály přes klávesnici i ovládání přes softwarovou aplikaci mají samostatné návody k obsluze.

S počítačem se centrála propojuje pomocí rozhraní USB. Přes USB port centrály je také možné dobíjet interní napájecí akumulátor, buď pomocí kabelu přímo z USB portu počítače nebo pomocí USB síťového adaptéru. USB kabel a síťový adaptér je součástí balení. Další možnost napájení je 12VDC přes zadní konektor terminálu. Toto řešení je především určeno pro stálou instalaci.

Centrála má vestavěný akční člen (paměťové poplachové relé), kterým je možné přímo spínat nízkopříkonovou zátěž, např. malý ventilátor, při překročení nastaveného limitu koncentrace radonu v objektu. Je možné na něj připojit ovládací signály výkonnějšího spínacího prvku (silové relé).

tcr4 connector

tcr4 connector

LED dioda „STATUS“ indikuje celkový stav centrální jednotky a bezdrátové sítě. LED dioda „CHRG“ indikuje stav nabíjení interního akumulátoru.


Základní technické parametry
Měření teploty -20 až + 60 °C
Měřený barometrický tlak 150 – 1150 hPa
Radiové rozhraní 868MHz
Kabelové rozhraní USB B
Max. počet bezdrátových prvků v síti 16
Vzdálenost mezi sondou a centrálou (dosah) 600 m ve volném prostoru, v budově závisí na počtu zdí, materiálu atd.
Možnost použití opakovače pro zvětšení dosahu ano
Interval čtení výsledků měření v centrále 240 – 65535 sec (4 min – 18,2 hod)
Kapacita paměti výsledků v centrále 100 dní (1 sonda, záznamy 1 hodina)
Napájení centrály akumulátor, dobíjení z USB nebo ze sítě 230V (USB nabíječka) ; 12VDC
Indikace koncentrace radonu krátkodobá (1 hodina)
dlouhodobá (24 hodin)
Maximální spínaný výkon relé 30W DC (1A/30V)


terawiev terawiev terawiev

Dokumenty ke stažení:

pdf Návod centrála TCR 4A
pdf Návod k obsluze programu TERAview verze 3.11.X
zip Program TERAview verze 3.12.2
zip TERA USB ovladač (32bit/64bit)

Příslušenství:

Náhradní anténa

antena

Držáky centrální jednotky

tcr4a

Další nástroje:

RadonView – PC aplikace pro snadné prohlížení záznamů a spekter změřené radonové koncentrace od SÚRO

radonview

Starší produkty

pdf Centrální jednotka TCR 4 – OS3.08NP
pdf Centrální jednotka TCR 4
pdf Centrální jednotka TCR 3 – OS3.08NP
pdf Centrální jednotka TCR 3
zip TERA USB driver (32bit/64bit) - pro všechny typy terminálů
zip Program TERAview verze 3.11.9 - pro všechny OS3.08NP terminály
pdf Návod k obsluze programu TERAview verze 3.11.X - pro všechny OS3.08NP terminály
zip Program TERAview verze 3.08.2 - pro terminály TCR4 a TCR3
pdf Návod k obsluze programu TERAview verze 3.08.2 - pro terminály TCR4 a TCR3

Srovnání verzíverze bezdrátový
přenos
USB diag.
LED
relé ext.
napájení 12V
rozšířené
FW a SW*
kompatibilita
novější
kompatibilita
starší
TCR4A x x x x x x x
TCR4–OS3.08NP* x x x x x x
TCR4 x x x x x
TCR3–OS3.08NP* x x x x
TCR3 x x x

* TCR4/TCR3–OS3.08NP – Centrální jednotky TCR4/TCR3 s firemně aktualizovaným FW a SW
* Rozšířené FW a SW:
Výběr měřícího algoritmu – Měření z RnA nebo z RnA+RnC
Automatické stahování výsledku z centrály do souboru v PC v předem určených intervalech
Volba časového intervalu záznamu spekter
Datum a čas uloženého spekter je obsažen v záznamu
Rychlejší bezdrátový přenos dat při stahování přímo ze sond po konci měření
Možnost zápisu vlastní identifikace sondy do vnitřní paměti sondy

Kompatibilita

TCR4A centrální jednotka je komunikačně kompatibilní pouze s těmito typy zařízení:
TSR2- OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TSR3,
TCR3 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TCR4 - OS 3.08 NP,
TRR2 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TAR2 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW).

TCR4A centrální jednotka není komunikačně kompatibilní s těmito typy zařízení:
TSR2, TCR3, TCR4, TRR2, TAR2.
Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner