WLAN bezdrátová a USB radonová sonda TSR3 (TSR3D verze s displejem)

Sonda pro měření koncentrace radonu v budovách s bezdrátovým a USB přenosem dat

tsr3

  • Nová generace přenosné radonové sondy
  • Samostatně měří a ukládá si výsledky do interní paměti
  • Možnost přímého připojení sondy k PC přes USB
  • Možnost bezdrátového přenosu dat pomocí bezdrátové centrální jednotky
  • Vysokokapacitní interní nabíjecí akumulátor,
    nabíjení z USB nebo z adaptéru 230V/50Hz
  • Možnost vypnutí měření sondy spínačem - při vypnutí je zálohován reálný čas
  • Diagnostické LED diody „nabíjení“ a „status zařízení“
  • Displej a tlačítko pro rychlé prohlížení výsledků (TSR3D)

Tento přístroj je určen ke kontinuálnímu měření objemové aktivity radonu v uzavřených prostorách, jako jsou obytné místnosti, sklepy, podzemní prostory, atd. Základem sondy je měřící komora s polovodičovým fotodetektorem. Radon vstupuje do komory difuzí přes vstupní filtr ve dně sondy. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve 2 minutových intervalech, z kterých průběžně počítá hodnotu krátkodobé koncentrace radonu (0,5 hodinový klouzavý průměr – průměr z 15 po sobě jdoucích 2 minutových zpracování z RaA(Po218)). Počítá také dlouhodobou hodnotu koncentrace radonu (24 hodinový klouzavý průměr z RaA(Po218)+RaC(Po214)). Sonda ukládá do vnitřní paměti časové záznamy hodnot koncentrace radon RaA; RaA+RaC, včetně hodnot teploty a vlhkosti (typicky v intervalu 1 hodina). Dále jsou do paměti sondy časově zaznamenávány také naměřená energetická spektra (typicky v intervalu 12 hodin). Sonda se umisťuje do libovolného místa v měřené místnosti, zpravidla děrovaným dnem dolů, ale není to podmínkou. Dno sondy nesmí být ničím zakryté. Sondu lze vypnout a zapnout pomocí přepínače On/Off. LED diody „STAT“ a „CHRG“ indikují aktuální stav zařízení.
Stahovat data ze sond lze kontinuálně během měření nebo jednorázově po skončení měření. Naměřené hodnoty se mohou stahovat přímo ze sondy do PC přes USB konektor nebo bezdrátově přes centrální jednotku. Centrální jednotka není součástí balení a je dodávána jako samostatný produkt viz. centrální jednotka.

Měření

tsr3d

Data


Radonovou sondu lze provozovat následujícími způsoby:

usb_radonview Program usbRADONview


terawiev terawiev terawiev
Program TERAview


display tsr3d

Základní obrazovka displeje (TSR3D)

Výhody systému


Technické parametry
Průměrná citlivost měření 0,125 imp/hod/Bq.m-3
(metoda RaA+RaC; 15°C ÷ 30°C; rel. vlh. 20% ÷ 40%)
Rozsah měření MDA – 10E6 Bq/m3;
MDA = 100 Bq/m3 při 1 hodině měření nebo 20 Bq/m3 při 24 hodinovém měření
Nejistota měření < 18% při 300 Bq/m3 a 1 hodině měření;
< 4% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření
Objem měřící komory 0,176 dm3
Rychlost odezvy < 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC)
Měřící algoritmus rychlý, měně přesný (počítáno z RaA)
pomalý, více přesný (počítáno z RaA+ RaC)
Měření relativní vlhkosti 10 – 90 %
Měření teploty od-20 do + 60 °C
Radiové rozhraní 868MHz
Max. počet prvků v měřící síti 16
Vzdálenost mezi sondou a centrálou (dosah) 600 m ve volném prostoru, v budově závisí na počtu zdí, materiálu atd.
Možnost použití opakovače pro zvětšení dosahu ano
Interval čtení výsledků měření ze sondy 240 – 65535 s (4 min – 18,2 hod)
Interval uložení výsledků v sondě 1 – 255 min, defaultně každou 1 hodinu
Kapacita paměti výsledků v centrále 100 dní (1 sonda, záznamy 1 hodina)
Kapacita paměti výsledků v sondě (při autonomním měření) 150 dní
Napájení sondy Vnitřní nabíjecí akumulátor; nabíjení přes USB
Předpokládaná doba provozu po nabití > 1 rok
Indikace aktuální koncentrace radonu krátkodobá (klouzavý průměr za 1 hodinu)
dlouhodobá (klouzavý průměr za 24 hodin)
Rozměry Ø 80 x 175 mm

Ke stažení

pdf Technický popis a návod k obsluze TSR3D
pdf Technický popis a návod k obsluze TSR3
pdf Návod k obsluze programu usbRADONview
zip USB ovladač usbRADONview od Windows 7
zip USB ovladač usbRADONview do Windows Vista
zip Instalace programu usbRADONview 2.4.53

(Program TERAview je ke stažení u centrální jednotky)

Alternativy

Sondu TSR3 lze velice snadno a rychle změnit ve výrobním podniku na následující typy sond:

TSR3M - Velkokapacitní USB radonová sonda
TSR3DM - Velkokapacitní USB radonová sonda s displejem (pouze z TSR3D)
TSR3S - SIGFOX bezdrátová a USB radonová sonda

Příslušenství:

Držák sondy

sonda

Náhradní anténa

antena

Přepravní vodotěsný kufr

kufr tera
Určen pro přepravu 4 radonových sond a 1 centrální jednotky. Vodotěsný kufr s certifikací IP67 a tlakovým ventilem. Velikost 460 x 360 x 170 mm.

Další nástroje:

RadonView – PC aplikace pro snadné prohlížení záznamů a spekter změřené radonové koncentrace od SÚRO

radonview

Starší produkty

Bezdrátová radonová sonda TSR2

Srovnání verzí

verze bezdrátový
přenos
USB baterie nabíjecí
akumulátor
spínač
on/off
diagnostické
LED
rozšířené
FW a SW*
kompatibilita
TSR3 x x x x x x x
TSR2–OS3.08NP* x x x
TSR2 x x

* TSR2–OS3.08NP – Radonová sonda TSR2 s firemně aktualizovaným FW a SW
* Rozšířené FW a SW:
Výběr měřícího algoritmu – Měření z RnA nebo z RnA+RnC
Automatické stahování výsledku z centrály do souboru v PC během měření
Volba časového intervalu záznamu spekter
Datum a čas uloženého spekter je obsažen v záznamu
Rychlejší bezdrátový přenos dat při stahování přímo ze sond po konci měření
Možnost zápisu vlastní identifikace sondy do vnitřní paměti sondy

Kompatibilita

TSR3 radonová sonda je komunikačně kompatibilní pouze s těmito typy zařízení:
TSR2- OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TCR3- OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TCR4 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TCR4A,
TRR2 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW),
TAR2 - OS 3.08 NP (firemní aktualizace FW a SW).
TSR3 radonová sonda není komunikačně kompatibilní s těmito typy zařízení:
TSR2, TCR3, TCR4, TRR2, TAR2.
Kontakt

Obchodní záležitosti:
Josef Heřman, +420 266 107 356, +420 737 047 377, herman.josef@tesla.cz

Technické záležitosti:
Ing. Václav Řeřicha, +420 266 107 650, rericha.vaclav@tesla.cz

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost
linevertlong
main_banner